Om mani padme hum
RosentalGerlitzeKlagenfurtBodental, Zell Pfarre, Nova Scotia